Medarbejdere

Pahl & aaberg Thorbjørn Aaberg Frederikshavn

Advokat Thorbjørn Aaberg

Møderet for Landsret

Født 1946

Medlem af Danske Advokater

E-mail: th@aaberg.dk

Kompetenceområder

 • Entrepriseret / voldgift
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Insolvensret
 • Kreditorordninger
 • Rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder

Lisbeth Pahl Frederikshavn

Advokat Lisbeth Pahl

Møderet for Højesteret

Født 1953

Medlem af Danske Advokater
Medlem af Danske Familieadvokater
Medlem af landsforeningen af beskikkede advokater
Autoriseret bobehandler ved Skifteretten i Hjørring
Beneficeret Advokat (beskikket forsvarer ved Retten i Hjørring og
Vestre Landsret)

E-mail: lp@vingaardshus.dk

Kompetenceområder

 • Familieret
 • Arveret
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Udlændinges erhvervelse af fast ejendom i DK
 • Strafferet
Heidi Munk Frederikshavn

Advokatsekretær Heidi Munk

Født 1973

Udlært i 1995

E-mail: hm@vingaardshus.dk

Kompetenceområder

 • Dødsbobehandling
 • Inkasso
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Samt almindelig sagsbehandling

Sekretær Malene Kajgaard

Født 1973

E-mail: mka@vingaardshus.dk

Alment kontorarbejde

Designet af Standoutmedia