Retshjælp & fri proces

Retshjælp

Hvis din indtægt ikke er for høj, kan du få tilskud fra staten. Tilskuddet dækker udgifterne til rådgivning og mindre skriftlige henvendelser, f.eks. et brev eller en klage.

Indtægtsgrænsen reguleres årligt. Du kan få tilskud i 2019, hvis din personlige indkomst i 2017 med tillæg af positiv kapitalindkomst er under kr. 329.000,00. Hvis du er gift eller samlevende skal din ægtefælles eller samlevers indkomst medregnes, og samlet skal indtægten være under kr. 418.000,00. Hvis du og din partner har modstående interesser i sagen, anvendes dog kun dit eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.

Hvis du har børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med kr. 57.000,00 pr. barn.

Hvis din sag vedrører en tvist mod en modpart, hvor der er udsigt til en løsning, evt. et forlig, har du mulighed for udvidet retshjælp.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

  • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter.
  • Hvis du skal søge om gældsanering
  • Hvis sagen har at gøre med en offentlig myndighed, som må antages at give vejledning og bistand i fornødent omfang.
  • Hvis der er tale om en straffesag.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Du kan få fri proces, under de samme økonomiske vilkår, som anført ovenfor under retshjælp.

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til inkassosager.

Hvis du har tegnet en retshjælpsforsikring, er det dit forsikringsselskab, der skal dække sagsomkostningerne, uden fradrag af selvrisiko.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Retshjælpsforsikring

Har du en familieforsikring, en husforsikring eller en kaskoforsikring på bil eller båd, er du i en lang række tilfælde dækket af en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker udgifter til retshjælp – herunder udgifter til en advokat – hvis du bliver involveret i en retssag om forhold i privatlivet, så længe de holder sig indenfor policens beløbsgrænse.

Hvis din indtægt overstiger beløbsgrænsen for fri proces, og du har en retshjælpsforsiking, skal du alene betale en mindre selvrisiko, som fremgår af din police.

Også mange erhvervsdrivende har en forsikring, der dækker retshjælp.

Tag evt. din årsopgørelse og police med til første møde.

 

 

Designet af Standoutmedia